زهکشی

زهکشی به وسیله گیاهان (زیستی) چگونه است؟

زهکشی به وسیله گیاهان (زیستی) چگونه است؟ همانطور که می دانید زهکشی برای خارج کردن آب اضافی از زمین می باشد. در برخی اراضی عمل زهکشی از...

ادامه مطلب

پلی اتیلن

همه چیز را درباره لوله پلی اتیلن چگالی بالا بدانید

لوله پلی اتیلن چگالی بالا در حال حاضر شاهد کاربرد گسترده لوله های پلی اتیلن در اکثر پروژه ها هستیم. این کاربرد گسترده از لوله های پلی ...

ادامه مطلب