کولر آبی

چند باور غلط درباره کولرها

کولر آبی تقریباً از نمیه دوم فصل بهار، گرمای هوا بر خنکی آن قالب می شود. در این زمان بهتر است کم کم به فکر مقدمات ورود به فصل گرم سال ...

ادامه مطلب

سرویس کولر آبی

مراحل سرویس و راه اندازی مجدد کولرهای آبی

کولرهای آبی بسیاری از مردم برای رهایی از این گرمای طاقت فرسا به کولرهای آبی رو می آورند. البته به دلیل اینکه چند ماهی است از آنها استف...

ادامه مطلب