دکوراسیون

ناهماهنگی در عین حال زیبایی در چیدمان(بخش دوم)

به وجود آوردن تضاد جذاب در سالن ناهارخوری به وجود آوردن یک بازی رنگها و ایجاد یک کنتراست میان رنگها وسبکها در چیدمان ناهارخوری است. که...

ادامه مطلب

دکوراسیون

ناهماهنگی در عین حال زیبایی در چیدمان(بخش اول)

همواره می پنداریم به منظور داشتن یک چیدمان جذاب و عالی بایستی همه چیز در سازگاری و تناسب تمام با هم قرار بگیرند، اگر چه که این یک...

ادامه مطلب