مروری بر راندمان فیلترها و مقایسه آنها

فیلتر یا صافی چیست؟ فیلتر ها نقش عمده ای در جدا کردن ذرات موجود در سیال را دارند. در فیلترها، ذرات جامد موجود در سیال  به وسیله صاف کن...

ادامه مطلب