آبیاری

سیستمهای آبیاری تحت فشار(بخش اول)

مقدمه کشور ایران از لحاظ موقعیت استراتژیکی و آب و هوایی یکی از کشورهای بی نظیر در کره زمین است با وسعتی برابر ۱۶۴۸۰۰۰ کیلومتر مربع از ...

ادامه مطلب

راندمان آبیاری قطره ای

روش های افزایش راندمان آبیاری قطره ای

روش های افزایش راندمان آبیاری قطره ای استفاده از قطره چکان مناسب همانند تمامی سیستم های آبیاری، استفاده از یک گسیلنده مناسب اثرگذارتر...

ادامه مطلب

لوله پلی اتیلن آبیاری

کاربرد لوله پلی اتیلن در آبیاری تحت فشار چیست؟

چرا در کشور ایران دچار کمبود آب هستیم؟ آبیاری تحت فشار از جمله سیستم‌های آبیاری است که میتواند باعث صرفه جویی در مصرف آب شود و حتی سطح...

ادامه مطلب