لوله

مصارف اقسام گریدهای پلی اتیلن(بخش دوم)

اقسام شیوه های شکل دهی پلی اتیلن ها برطبق مصارف نهایی گوناگونی خاصیت های فیزیکی و مکانیکی و در نتیجه گریدهای متعدد پلی اتیلن موجب شده ...

ادامه مطلب

دستگیره درب

دستگیره درب باورنکردنی که آلودگی را از بین می برد!

امروزه به دلیل آلودگی و رعایت نکردن موارد بهداشتی این امکان وجود دارد که به سادگی دچار مریضی شویم.اگر دقت کرده باشید در مکان های پزشکی ...

ادامه مطلب