لوله

مصارف اقسام گریدهای پلی اتیلن(بخش دوم)

اقسام شیوه های شکل دهی پلی اتیلن ها برطبق مصارف نهایی گوناگونی خاصیت های فیزیکی و مکانیکی و در نتیجه گریدهای متعدد پلی اتیلن موجب شده ...

ادامه مطلب

لوله های پلی اتیلن

دستورالعمل اندازه گیری فشار

دستورالعمل اندازه گیری فشار و رفتار ترکیدگی سریع لوله و اتصالات پلی اتیلن هدف: تدوین شیوه ای جهت اندازه گیری فشار و رفتار ترکیدگی کوتا...

ادامه مطلب