ربات

ربات های جنگجوی مکمان(بخش اول)

به جنگی حقیقی خوش آمدید! تا کنون هیچ گاه واقعیت مجازی، انقدر واقعی نبوده است! مکامون یکی از بهترین ربات هاییست که تا بحال دیده ام. اگ...

ادامه مطلب