پمپ

با پمپ های لجن کش خردکن دار بیشتر آشنا شوید

پمپ های لجن کش خردکن دار پمپها دستگاهایی هستند که انرژی مکانیکی را از یک منبع بیرونی گرفته و به سیلابی که از داخل خود می گذرد انتقال م...

ادامه مطلب

خصوصیات و کاربردهای الکتروپمپ سانتریفیوژ عمودی

الکتروپمپ سانتریفیوژ الکتروپمپ سانتریفیوژ فشار قوی با پروانه های میان یاتاقانی، چند طبقه با محفظه های برش قائم یا همان محفظه های شعاعی...

ادامه مطلب