ورق ژئوممبران

طول عمر ورق ژئوممبران به چه عواملی وابسته است؟

طول عمر ورق های ژئوممبران چقدر است؟ مهمترین عامل تعیین کننده طول عمر ورقهای ژئوممبران تخریب اکسیداسیون در مدت زمان طولانی می باشد. با ...

ادامه مطلب

ژئوممبران

با فناوری جدید پلیمری آشنا شوید

از استخر ذخیره آب در کشاورزی برای ذخیره حقابه چاه، قنات، چشمه یا رودخانه، ذخیره آب بارندگی و برف در فصول پاییز و زمستان و مصرف آن در فص...

ادامه مطلب