لوله آبیاری 16 میلیمتر

از لوله آبیاری ۱۶ میلیمتر چگونه باید نگهداری کرد؟

لوله آبیاری قطره ای ۱۶ میلیمتر با توجه به کمبود آب در کشور و این امر که قسمت اعظمی از منابع آب در کشاورزی بکار گرفته می شود، بایستی در...

ادامه مطلب

مشخصات لوله های آبیاری قطره ای چیست؟

ویژگی های لوله آبیاری قطره ای : لوله آبیاری قطره ای ، پلی اتیلنی است و با توجه به کاربرد ساخته می شود و برای هریک باید مشخصه ها به شکل...

ادامه مطلب