لوله آبیاری 16 میلیمتر

از لوله آبیاری ۱۶ میلیمتر چگونه باید نگهداری کرد؟

لوله آبیاری قطره ای ۱۶ میلیمتر با توجه به کمبود آب در کشور و این امر که قسمت اعظمی از منابع آب در کشاورزی بکار گرفته می شود، بایستی در...

ادامه مطلب