فلنج

درباره ی فلج پلی اتیلن چه می دانید؟(بخش اول)

فلنج پلی اتیلن فلنج هایی هستند از نوع پلی اتیلن که برروی لوله پلی اتیلن جوش داده می شوند و جهت بستن ۲لوله به یکدیگر در خط لوله استفاده...

ادامه مطلب

اتصالات فلنج دار

با اتصالات فلنج دار مساوی و نامساوی و آشنا شوید

فلنج چیست؟ فلنجها به عنوان اتصال دهنده های لوله ها و شیرآلات کار برده می شود. فلنج ها به شکل قطعه ای دیسک مانند هستند که همواره به صور...

ادامه مطلب