دستاورد نوین کمپانی Simplehuman

دستاورد نوین کمپانی Simplehuman دستاورد جدیدی که کمپانی Simplehuman جهت خانه های هوشمند طراحی کرده است بسیار پرکاربرد و جذاب است. کم...

ادامه مطلب

گجت های خانه هوشمند

خانه‌ی هوشمند، عرصه نوینی است که کمپانی های متعددی در راه وارد شدن به آن هستند و دستاوردهای این قسمت هم هر روز در میان همگان جذاب تر می...

ادامه مطلب