لوله

اتصالات در لوله های پلی اتیلن(بخش اول)

پیشگفتار استفاده از لوله های پلی اتیلن جهت شبکه های گاز رسانی و منتقل کردن سیالات متعدد حدودا از سال۱۹۶۰ در دنیا آغاز و نخست به دلیل م...

ادامه مطلب