جوشکاری لب به لب لوله

عوامل موثر در جوشکاری لب به لب لوله(بخش دوم)

عوامل موثر در جوشکاری لب به لب : عوامل موثر جوشکاری در این روش اتصال دهی زمان، دما و فشار می باشند که هرکدام به گونه ای در ایجاد جوش ب...

ادامه مطلب

جوشکاری لب به لب لوله

عوامل موثر در جوشکاری لب به لب لوله(بخش اول)

جوشکاری لوله های پلی اتیلن جوشکاری لب به لب لوله های پلی اتیلنی از زمان های گذشته رایج بوده و از روش های مقرون به صرفه برای جوش دادن ل...

ادامه مطلب

جوشکاری لب به لب پلی اتیلن

مراحل جوشکاری لوله پلی اتیلن چگونه است؟(بخش دوم)

اتصالات جوش لب به لب اتصالات جوش لب به لب لوله ها بایستی بیرون از ترانشه عملی شوند. به همین جهت پیمانکار لازم است الوارهایی را که دارا...

ادامه مطلب

جوشکاری لب به لب پلی اتیلن

مراحل جوشکاری لوله پلی اتیلن چگونه است؟(بخش اول)

برش دادن لوله پلی اتیلن هنگامی که نصب لوله پلی اتیلن صورت می گیرد شرایطی به وجود می آید که نیاز به قطعات لوله با طول کمتری است. در این...

ادامه مطلب