ربات

اکتشافات اعجاب انگیز توسط ربات ها

ربات های زیردریایی این روزها استفاده های بسیاری در صنعت و دانش دریایی و به ویژه در نویابی های اقیانوس دارند. محقق های اروپایی تصمیم د...

ادامه مطلب