محصول جدید کمپانی فیلیپس

خواب آرام داشته باشید تردیدی نیست که خواب مطلوب در تندرستی اشخاص اثر زیادی دارد. این مساله را به آسانی می‌شود بامداد روزی که شب پیش از...

ادامه مطلب

لذت پرواز با تاکسی هوایی

همکاری کمپانی اینتل و ولوکوپتر به دلیل وجود ترافیک و بیشتر شدن آن تمامی شرکت در فکر راه حلی هستند تا این معضل را رفع کنند تا کمتر از...

ادامه مطلب

انتقال گاز طبیعی با تکنولوژی نوین

انتقال گاز طبیعی انتقال گاز به نقاط دوردست، همواره با مشکلات زیادی رو به رو بوده است. امروزه فناوری ال.ان.جی به عنوان راهکاری بسیار اق...

ادامه مطلب