پلی اتیلن

درباره استانداردهای PE چه می دانید؟

استانداردها استانداردهای توصیه شده برای لوله های پلی اتیلن لوله پلی اتیلن استانداردهای متعددی را دارا هستند جهت استفاده های مختلف است...

ادامه مطلب

پلی اتیلن

تست های رایج لوله پلی اتیلن(بخش دوم)

تست  فشار هیدرواستاتیک لوله پلی اتیلن به غایت ملاحظه مقاومت فرآورده در مقابل فشار های هیدرواستاتیکی، تست یادشده انجام می شود. در این ت...

ادامه مطلب

پلی اتیلن

اثر تنش بر ظاهر ترک لوله پلی تیلن(بخش اول)

اثرگذاری تنش پسماند بر ظاهر ترک لوله‌های پلیمری خلاصه تاثیر شدت تنش بر شکل هندسی ترک و درپی آن روی  وضع ترک در لوله‌های پلی اتیلنی مح...

ادامه مطلب

پلی اتیلن

لوله و اتصالات پلی اتیلن در پدافند غیر عامل

محاسن اجرایی لوله و اتصالات پلی اتیلن پدافند غیر عامل به عنوان راهکاری سخت افزاری و نرم افزاری در مقابله با حوادث انسان ساز در سال‌های...

ادامه مطلب

تست فشار لوله های پلی اتیلن

به دلیل بررسی استحکام لوله پلی اتیلن در مقابل فشارهای هیدرواستاتیکی، تست فوق انجام می پذیرد. در این تست نمونه های لوله پس از غوطه ور شد...

ادامه مطلب

پلی اتیلن

تست هیدرواستاتیک لوله پلی اتیلن(بخش دوم)

مدت زمان آزمون هیدرواستاتیک: در هر نوع آزمایش فشار مربوط به لوله‌های پلی اتیلنی، کل زمان آزمون از ۳ بخش تشکیل می شود: الف : زمان پر ش...

ادامه مطلب