موتور دیزلی

تفاوت موتور دیزل و موتور بنزینی در چیست؟(بخش دوم)

تزریق سوخت در موتور دیزل بعضی از موتور دیزل ها شامل یک شمع گرمکن از انواع آن می باشد. زمانی که یک موتور دیزل سرد است، مرحله کمپرس امکا...

ادامه مطلب