تاریخچه جوشکاری

تاریخچه انواع جوشکاری و مشکلات آنها(بخش دوم)

مشکلات الکترود ذوب شونده چه بود؟ در این روش به دلیل اینکه الکترود ذوب شده از طریق الکترود فلزی در تماس با هوا بود سبب اکسیده شدن مذاب ...

ادامه مطلب