آزمایش خون

پروژه جدید کمپانی آلفابت

کمپانی آلفابت بخش سلامت کمپانی آلفابت در تکاپو است دستگاه نوینی جهت گرفتن خون عاری از درد وارد بازار کند. این کمپانی چندی است در زمینه...

ادامه مطلب