لوله

مصارف اقسام گریدهای پلی اتیلن(بخش سوم)

۱- تولید فویل: فویلهای پلی اتیلن هم به ۲ شیوه ی دمشی و صفحه ای تولید میشوند. در شیوه ی دمشی، همان گونه که در تصویر زیر ملاحظه می کنید،...

ادامه مطلب