تصفیه استخر

با پمپ های تصفیه آب استخر آشنا شوید(بخش دوم)

در استخرها جهت به حرکت در آوردن آب در سیستم لوله کشی به طور معمول از پمپ های گریز از مرکز یا سانتریفیوژ بهره برده می شود. اصلی ترین خصو...

ادامه مطلب