الکتروموتور

با الکتروموتورهای القایی بیشتر آشنا شوید(بخش چهارم)

الکتروموتور تک فاز القایی AC با قطب سایه دار (با حلقه اتصال کوتاه) الکتروموتورهای تک فاز با قطب سایه دار فقط یک پیچه یا کلاف اصلی دارن...

ادامه مطلب

الکتروموتور

با الکتروموتورهای القایی بیشتر آشنا شوید(بخش سوم)

الکتروموتور تک فاز القایی AC با استارت خازنی این نوع الکتروموتور همان الکتروموتور با فاز شکسته، اصلاح شده با خازنی سری با آن برای بهبو...

ادامه مطلب

پمپ

چگونه پمپ آب متناسب با نیازمان را انتخاب کنیم؟(بخش دوم)

مقدار دبی مصرفی آب در ساختمانهای مختلف حداکثر فشار و مقدار آب مصرفی منبع ذخیره آب مقدار ذخیره آب تعیین کننده نوع مخزن ذخیره ...

ادامه مطلب

پمپ

چگونه پمپ آب متناسب با نیازمان را انتخاب کنیم؟(بخش اول)

احتساب انتخاب پمپ آب مسکونی و تجاری برگزیدن پمپ آب مسکونی و تجاری یکی از مشکلاتی که درسیستم آبرسانی شهری و آب مصرفی ساختمانها و...

ادامه مطلب

منبع آب

با منابع تحت فشار و عملکرد آنها آشنا شوید(بخش اول)

منبع تحت فشار یکی از اصلی ترین اجزاء در دستگاه آبرسانی است. این منبع ها باعث آبرسانی هرچه بهتر و راحت تر می گردد و هم طور از سرعت و عمل...

ادامه مطلب