الکتروموتور

با الکتروموتورهای القایی بیشتر آشنا شوید(بخش سوم)

الکتروموتور تک فاز القایی AC با استارت خازنی این نوع الکتروموتور همان الکتروموتور با فاز شکسته، اصلاح شده با خازنی سری با آن برای بهبو...

ادامه مطلب