تست کششی و عامل های تاثیرگذار بر استحکام کششی(بخش دوم)

افزودنی ها ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که افزودنی ها(additives) چه موادی هستند. بیشتر مواد پلیمری به طور خالص از یک پلیمر ساخته نش...

ادامه مطلب

تست کششی و عامل های تاثیرگذار بر استحکام کششی(بخش اول)

پیشگفتار در این مقاله بیشتر به عوامل موثر بر استحکام کششی پرداخته می ­شود. همانگونه که پیشتر ذکر شده، استحکام کششی یکی از مهمترین خواص...

ادامه مطلب

مستربچ

هر آنچه بایستی درباره مستربچ بدانید(بخش اول)

مستربچ چیست؟ مستربچ آمیزۀ غلیظی شامل ۳ جزء پایه پلیمری، مواد شیمیایی افزودنی و عامل سازگارکنندۀ فعال به عنوان پخش­ کننده است. افزودنی­...

ادامه مطلب