تاریخچه جوشکاری

تاریخچه انواع جوشکاری و مشکلات آنها(بخش اول)

تاریخچه جوشکاری مقاومتی اولین مرتبه ای که بشر از جوشکاری استفاده کرد هنگامی بود که توانست یک سلاح آهنگری را بسازد. برای ساخت این سلاح ...

ادامه مطلب