آبیاری

سیستمهای آبیاری تحت فشار(بخش سوم)

شرایط خاک: برخی خاکها دارای سرعت نفوذ نهایی کافی برای دریافت دبی تخلیه قطره چکانها نبوده و تولید روان آب یا شرایط ماندابی می نمایند. ب...

ادامه مطلب

آبیاری

سیستمهای آبیاری تحت فشار(بخش دوم)

مزایای آبیاری قطره ای : آبیاری قطره ای راحت ترین شیوه ی آب دادن به هر گیاه مثل درختان و تاکهاست و کمبود رطوبت خاک را قبل از پیداش مکش ...

ادامه مطلب

لوله

بررسی انواع لوله‏ های پلاستیکی(بخش دوم)

صافی جداره‏ ی داخلی لوله‏ های پلاستیکی جداره‏ های درونی فوق‏العاده صافی را دارند که موجب پیشگیری از جمع شدن هر گونه رسوب بر روی جداره‏...

ادامه مطلب