تقاظع عابر پیاده هوشمند

تقاطع عابر پیاده هوشمند برای امنیت بیشتر

خط عابر پیاده هوشمند تکنولوژی هر روز در حال پیشرفت است که این امر باعث تغییرات زیادی در زندگی انسان ها می شود گاهی باعث دردسر و تنبلی ...

ادامه مطلب