تست کششی و عامل های تاثیرگذار بر استحکام کششی(بخش دوم)

افزودنی ها ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که افزودنی ها(additives) چه موادی هستند. بیشتر مواد پلیمری به طور خالص از یک پلیمر ساخته نش...

ادامه مطلب

پلیمر

پلی آمیدها و ویژگی این مواد(بخش سوم)

نایلون ۶٫۶ یا  PA 6,6 این گروه از پلی‌آمیدها از هگزا متیل دی آمین و اسید آدیپیک سنتز میشوند. و به دلیل نقطه ‌ی ذوب زیاد، استقامت گرمای...

ادامه مطلب

لوله

قیاس لوله‌ پلی اتیلن نسبت به لوله‌ GRP(بخش اول)

مزیت های لوله‌های پلی اتیلن  HDPE نسبت به لوله‌های GRP از مقایسه خصوصیت های ساختاری و عملکرد کوتاه مدت و بلند مدت لوله های GRP و لوله ...

ادامه مطلب