الکتروموتور

با الکتروموتورهای القایی بیشتر آشنا شوید(بخش پنجم)

الکتروموتور القایی سه فاز قفس سنجابی با روتور سیم پیچی شده ( اسلیپ رینگ ) الکتروموتور با حلقه لغزان یا الکتروموتور با روتور سیم پیچی ش...

ادامه مطلب

الکتروموتور

با الکتروموتورهای القایی بیشتر آشنا شوید(بخش چهارم)

الکتروموتور تک فاز القایی AC با قطب سایه دار (با حلقه اتصال کوتاه) الکتروموتورهای تک فاز با قطب سایه دار فقط یک پیچه یا کلاف اصلی دارن...

ادامه مطلب

الکتروموتور

با الکتروموتورهای القایی بیشتر آشنا شوید(بخش سوم)

الکتروموتور تک فاز القایی AC با استارت خازنی این نوع الکتروموتور همان الکتروموتور با فاز شکسته، اصلاح شده با خازنی سری با آن برای بهبو...

ادامه مطلب

با الکتروموتورهای القایی بیشتر آشنا شوید(بخش دوم)

اقسام الکتروموتور القایی معمولا دسته بندی الکتروموتورهای القایی براساس تعداد  کلاف ‌های استاتور است که عبارتند از: الکتروموتور ...

ادامه مطلب