مستربچ

مواد شیمیایی بهبود دهنده خواص لوله پلی اتیلن

تامین کیفیت لوله های پلی اتیلن مسئله میزان کیفیت لوله های پلی اتیلنی امری مهم در هنگام خریداری این لوله ها است. زمانی که صحبت از مرغوب...

ادامه مطلب

افزودنی پلی اتیلن

با افزودنی‌های پلی اتیلن آشنا شوید(بخش اول)

مستربچ‌ها و افزودنی‌های پلی اتیلن مستربچ‌ها برای بهبود بخشیدن به خواص اولیه و یا تغییر خواص اولیه و اصلاح کردن آنها مورد استفاده  قرار...

ادامه مطلب