فروش لوله پلی اتیلن

کاربردهای متنوع انواع لوله های پلی اتیلنی

لوله پلی اتیلن لوله های پلی اتیلن با توجه زندگی رو به رشد امروز بسیار پرکاربرد هستند و توجه بخصوصی را به خود جلب کرده اند. لوله های پل...

ادامه مطلب

پلی اتیلن

درباره استانداردهای PE چه می دانید؟

استانداردها استانداردهای توصیه شده برای لوله های پلی اتیلن لوله پلی اتیلن استانداردهای متعددی را دارا هستند جهت استفاده های مختلف است...

ادامه مطلب

پلی اتیلن

بوش های پلی اتیلنی HDPE(بخش سوم)

متغیرها برای مبارزه با این روند و حمله ‏ی ناگزیر عوامل خورندگی خط لوله، می‏توان از گزینه ‏های متعددی که وجود دارد، استفاده کرد. استفاد...

ادامه مطلب

پلی اتیلن تک جداره

ارزش اتصالات پلی اتیلن(بخش اول)

فهرست قیمت اتصالات محاسبه قیمت اتصالات پلی اتیلن کمی پیچیده تر از قیمت لوله‌های پلی اتیلن می‌باشد. اتصالات پلی اتیلن به دلیل متنوع بود...

ادامه مطلب

قالب گیری دورانی

درباره روتاری مولدینگ چه می دانید؟(بخش دوم)

آشنایی با قالب گیری دورانی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻗﺎﻟﺐﮔﯿﺮی دوراﻧﯽ ( روتاری مولدینگ ) ﯾﮑﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در دﻣﺎی زیاد، ﻓﺸﺎر کم و ﺑﻪ ...

ادامه مطلب