پلی اتیلن

لوله و اتصالات پلی اتیلن در پدافند غیر عامل

محاسن اجرایی لوله و اتصالات پلی اتیلن پدافند غیر عامل به عنوان راهکاری سخت افزاری و نرم افزاری در مقابله با حوادث انسان ساز در سال‌های...

ادامه مطلب

اتصالات

انتخاب روش اتصال لوله ها(بخش اول)

انتخاب راهی معقول برای اتصال لوله ها پیشینه سامانه لوله کشی و اتصالات لوله به پیدایش تمدن برمی گردد. اولین سامانه لوله کشی احتمالا در ...

ادامه مطلب