اتصالات فلنج دار

با اتصالات فلنج دار مساوی و نامساوی و آشنا شوید

فلنج چیست؟ فلنجها به عنوان اتصال دهنده های لوله ها و شیرآلات کار برده می شود. فلنج ها به شکل قطعه ای دیسک مانند هستند که همواره به صور...

ادامه مطلب