خانه هوشمند

توسعه دستیار صوتی الکسا

دستیار صوتی الکسا آمازون با معرفی دستیار صوتی الکسا برروی اسپیکرهای هوشمند دگرگونی در صنعت دستاوردهای مربوط به هوش مصنوعی به وجود آورد...

ادامه مطلب