دکوراسیون

سنگ های زیبا در دکوراسیون خانه تان(بخش اول)

نصب هر گونه سنگ طبیعی شیک در خانه - به شکل اسلب یا برش خورده - و در هر مکانی از بنا، گزینه ی گران و پرهزینه است. ولی چنانچه هزینه فاکتو...

ادامه مطلب

دکوراسیون

میز ناهارخوری کم جا برای آپارتمان های نقلی(بخش اول)

ممکن است شما هم از آن دست افرادی باشید که تمایل دارند فضاهای مختلف خانه شان از یکدیگر تفکیک شده و مستقل باشد. به این معنا که زمانی که و...

ادامه مطلب

استفاده از فضاهای بی استفاده در آشپزخانه(بخش اول)

آشپزخانه از جمله قسمت هایی در خانه است که به فضاهای ذخیره سازی زیادی نیاز دارد و حتی این موضوع در صورت کوچک بودن آن اهمیت بیش تری هم پی...

ادامه مطلب