لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن باید تحت چه آزمون هایی قرار گیرد؟

لوله های پلی اتیلنی در بعد از پشت سر گذاشتن چند پروسه کاری گوناگون ساخته و عرضه می شوند که هریک از این پروسه ها با دیگری متفاوت است و خ...

ادامه مطلب

اتصالات پلی اتیلن

آزمون های کنترل لوله های پلی اتیلن دو جداره

کنترل فنی لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی لوله به عنوان یکی از اجزای مهم شبکه های جمع آوری فاضلاب بخش قابل توجهی از هزینه ها را به خود ...

ادامه مطلب