آلودگی آبهای زیرزمینی

دلایل آلودگی آبهای زیرزمینی چیست؟(بخش اول)

آلوده شدن آبهای زیر زمینی در اکثر موارد آلوده شدن آب های زیرزمینی در اثر فعالیت انسانها به وجود می آید. به طور کلی هر فعالیتی که سبب د...

ادامه مطلب

لوله

قیاس لوله‌ پلی اتیلن نسبت به لوله‌ GRP(بخش دوم)

پایداری در مقابل مواد شیمیایی لوله های پلی اتیلن از پایداری قابل توجهی در برابر مواد شیمیائی آلی و غیرآلی مستفیض می باشد از این منظر ل...

ادامه مطلب