خاک

انواع آب مورد استفاده در آبیاری و اثرات آنها

دسته بندی آب های مورد استفاده در آبیاری بر حسب میزان قلیایی بودن رساکالا در این مطلب برای شما همراهان عزیز انواع خاک ها مورد استفاده د...

ادامه مطلب

دستگاه تعیین زمان آبیاری

نقش دستگاه تانسیومتر در آبیاری مناسب چیست؟

تانسیومتر چیست؟ تانسیومتر وسیله ای می باشد که به وسیله آن پتانسیل ماتریک خاک را اندازه گیری می کنند تا بتوانند زمان دقیق و صحیح آبیاری...

ادامه مطلب