مزارع

روش های مقابله با خشکسالی در گیاهان(بخش دوم)

خسارت مستقیم‎ دناتوره شدن پروتئین ها، افزایش سیالیت غشاء، افزایش انرژی فعال سازی آنزیم ها، تجزیه و اختلال در فعالیت ‏های شیمیایی گیاه ...

ادامه مطلب

مزارع

روش های مقابله با خشکسالی در گیاهان(بخش اول)

مقابله با گرما زدگی و خشکسالی در گیاهان خورشید، گرمای حاصله از زمین یا ژئو ترمال، آتش و گاهی حرارت ناشی از ‏متابولیسم گیاهی را به عنوا...

ادامه مطلب

لوله آبیاری پلی اتیلن

با انواع لوله پلی اتیلن آبیاری آشنا شوید(بخش اول)

با توجه به معضل بحران آب در ایران و همچنین افزایش روز افزون جمعیت و مصرف آب بیشتر، همه به فکر روش هایی برای صرفه جوی در مصرف آب شده اند...

ادامه مطلب

دستگاه تعیین زمان آبیاری

نقش دستگاه تانسیومتر در آبیاری مناسب چیست؟

تانسیومتر چیست؟ تانسیومتر وسیله ای می باشد که به وسیله آن پتانسیل ماتریک خاک را اندازه گیری می کنند تا بتوانند زمان دقیق و صحیح آبیاری...

ادامه مطلب

با لوله های دریچه دار در آبیاری سطحی آشنا شوید

تاریخچه لوله دریچه دار استفاده ازلوله های دریچه دار برای بهبود بخشیدن به روشهای آبیاری سطحی به ویژه آبیاری ردیفی ازدهه ۱۹۶۰میلادی در ج...

ادامه مطلب

با انواع آبپاش ها در آبیاری بارانی آشنا شوید

همان طور که در مطالب قبلی در رساکالا گفته شد آبپاش ها در سیستم آبیاری بارانی وظیفه آبرسانی به صورت یکنواخت و به میزان مناسب به سطح زمین...

ادامه مطلب