کشاورزی

با لوله های دریچه دار در آبیاری سطحی آشنا شوید

تاریخچه لوله دریچه دار استفاده ازلوله های دریچه دار برای بهبود بخشیدن به روشهای آبیاری سطحی به ویژه آبیاری ردیفی ازدهه ۱۹۶۰میلادی در ج...

ادامه مطلب

با لوله های دریچه دار در آبیاری سطحی آشنا شوید

تاریخچه لوله دریچه دار استفاده ازلوله های دریچه دار برای بهبود بخشیدن به روشهای آبیاری سطحی به ویژه آبیاری ردیفی ازدهه ۱۹۶۰میلادی در ج...

ادامه مطلب

با انواع آبپاش ها در آبیاری بارانی آشنا شوید

همان طور که در مطالب قبلی در رساکالا گفته شد آبپاش ها در سیستم آبیاری بارانی وظیفه آبرسانی به صورت یکنواخت و به میزان مناسب به سطح زمین...

ادامه مطلب