اتصالات, اخبار, لوله

اقسام فاضلاب

فاضلاب

انواع فاضلاب

• فاضلاب خانگی

• فاضلاب  صنعتی
• فاضلاب  سطحی
• فاضلاب کشاورزی

فاضلاب

فاضلاب خانگی چیست؟

فاضلاب خانگی خالص عبارت است از فاضلاب دستگاه های بهداشتی خانه ها مثل توالت ها، دستشویی ها، حمام ها، ماشین های لباسشویی و ظرفشویی، پساب آشپزخانه و یا فاضلاب حاصل از شستشوی بخش های گوناگون خانه است.
معمولا خواص این فاضلاب ها در سطح یک کشور یکی است اما غلظت آن به مقدار مصرف سرانه آب در شهر ها وابسته است. در شبکه های فاضلاب شهری، آنچه که فاضلاب خانگی شناخته می شود علاوه بر فاضلاب خانگی نیز، دارای مقداری فاضلاب حاصل از مغازه ها، فروشگاه ها و رستوران ها نیز هست که الزاماً از سطح شهر، بطور پراکنده وارد کانال های فاضلاب می شوند.
در این پسابها اقسام موجودات ریز میکربها و ویروس ها و چند نوع مواد شیمیایی مشخص وجود دارد که اصلی ترین آن آمونیاک و نیز مقداری اوره می باشد.  این فاضلابها بایستی از مسیر های سر بسته به محل تصفیه هدایت گردند. جهت خنثی سازی محیط قلیایی این فاضلابها که محیط مناسب برای رشد و نمو میکربهاست از کلر استفاده می شود.

فاضلاب صنعتی چیست؟

فاضلاب های صنعتی و پساب کارخانه ها تماما وابسته به نوع فرآورده کارخانه دارد. با توجه به این موضوع، اصلی ترین تفاوت های فاضلاب صنعتی خانگی عبارتند از :

  • احتمال وجود مواد و ترکیبات شیمیایی سمی در فاضلاب های صنعتی بیشتر است.
  • فاضلاب صنعتی ، خاصیت خورندگی و درجه اسیدی بیشتری دارد.
  • احتمال وجود موجودات زنده در فاضلاب صنعتی کمتر است.

تنها فسمتی از فاضلاب های صنعتی وجود دارد که در اغلب کارخانه ها دارای خاصیتی کم و بیش یکسان است . این فاضلاب، حاصل از تشکیلات خنک کننده کارخانه هاست. میزان آلودگی این فاضلاب به تعداد دفعات استفاده از آب در قسمت های خنک کننده وابسته است. معمولا آلودگی فاضلاب این بخش کمتر از آلودگی فاضلاب سایر بخش های کارخانه است و بیشتر آلودگی آن نیز به دلیل وجود مواد نفتی و روغنی است.

مواد شیمیایی در فاضلاب صنعتی

بسته به نوع کارخانه ها و محصول تولید آنها ترکیبات شیمیایی و در صد آنها در پسابهای صنعتی متفاوت است. ولی از اصلی ترین این ترکیبات می توان به : آسنیک سرب کادمیم و جیوه اشاره کرد. این مواد از طریق پساب کارخانجات تولید کاغذ پلاستیک مواد دفع آفات نباتی استخراج معادن وارد آبهای جاری و محیط زیست می شود .
از با اهمیت ترین وقایع آلودگی با جیوه به فاجعه آلودگی آب رودخانه میناماتا در ژاپن با ترکیبات ارگان و مرکوریک که به عنوان کاتالیزور در کارخانه پلاستیک سازی استفاده می شود میتوان اشاره کرد که طی آن مردم کنار رودخانه به مریضی اسرار آمیزی دچار شدند که ناشی از وجود جیوه زیاد در بدن آنها بود و هزاران نوزاد ناقص الخلقه و فوت تعدادی از مردم و نتیجه آلودگی آب با پساب این کارخانه بود.

فاضلاب سطحی چیست؟

فاضلاب سطحی ناشی از بارندگی ، ذوب یخ ها و برف های نقاط بلند است. این فاضلاب ها به دلیل جاری شدن در سطح زمین و تماس با آشغال های روی زمین و شستشوی سطح خیابان ها و پشت بام ها آلوده شده و همچنین، مقداری مواد آلی و معدنی به آنها اضافه می شود. بنابراین، در شروع بارندگی درجه آلودگی فاضلاب های سطحی زیاد و پس از پاک شدن سطوح بارش از مقدار آلودگی آن کم میشود.

فاضلاب کشاورزی چیست؟

در این فاضلابها سموم کشاورزی مثل هیدرو کربنهای هالوژنه ddt  آلودین ترکیبات فسفر دار نظیر پاراتیون وجود دارد. خصوصا ترکیبات هالوژنه خیلی خطرناک هستند. و زمانیکه توام با کشاورزی در لایه های زمین نفوذ نمایند یا به بیرون از محیط کشاورزی هدایت شوند موجب ایجاد فاضلابهای کشاورزی فوق العاده خطرناک می شوند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید