اتصالات, اخبار, پمپ

پمپ فاضلاب

پمپ

پمپ های فاضلابی که به شکل معمول با اسم پمپهای لجنکش معرفی می گردند، گروهی از پمپهای سانتریفیوژ هستند که از لحاظ شیوه ی کارگزاری و خصوصیت های ساختمانی، شامل تمایزهایی با پمپهای سانتریفیوژ زمینی هستند.

پمپ

تمایزها

    • در پمپهای لجنکش، شفت نگه دارنده پروانه ها، به شکل قائم کارگزاری می شود. در صورتی که در پمپهای سانتریفیوژ زمینی، شفت نگه دارنده پروانه ها، افقی است.
    • برعکس پمپهای سانتریفیوژ زمینی که موتور آنها بر سطح زمین کارگزاری گردیده و به وسیله ی هوا سرد می گردند، موتور پمپهای لجنکش داخل آب به شکل استقرار یافته قرار میگیرند. بنابراین درجه محافظت موتور پمپ لجنکش باید به صورتی برگزیده شود که از رسوخ آب به درون محفظه موتور جلوگیی شود. بنابراین به طور رایج درجه محافظت این موتورها IP68 است. حال آن که در موتورهای پمپهای زمینی درجه محافظت به طور معمول IP55 است.
  • در ادامه این مقاله به بیان مابقی تمایزهای این مدل پمپها پرداخته میشود:

تمایز در بیرینگ

برعکس پمپهای سانتریفیوژ زمینی که در آن توان شعاعی بسیاری به شفت وارد میشود، در لجنکش ها، به لیل عمودی بودن شفت، قدرت وارد شده به شفت از مدل محوری خواهد بود. از آن جا که توانایی عوض کردن بیرینگ ها در لجنکش ها به شکلی امکانپذیر نیست، بیرینگ بایستی از مدل۲Z با گریس مداوم برگزیده شده باشد.

تمایز در مکانیکال سیل

در پمپهای زمینی، از مکانیکال سیلها به شکل تکی بهره برده می شود. در حالی که مکانیکال سیل دستخوش تراوش شود، اپراتور با درنظر گرفتن به قابل دیدن بودن این نقص، متوجه معضل خواهد شد و برای عوض کردن آن مبادرت می کند. ولی در پمپهای لجنکش، با درنظر گرفتن به غوطه ور بودن آنها، اپراتور قادر نیست متوجه تراوش مکانیکال سیل شود. لذا در این وضعیت باید جهت مکانیکال سیل عمل های سختگیرانه تری انجام می گردد. بناباین در این وضعیت به طور معمول از مکانیکال سیل دوبل بهره برده می شود.

تمایز در پروانه

با درنظر گرفتن به این که مایع داخل شده به لجنکش به طور معمول حاوی ناخالصی است و ذره های شناور در مایع وجود دارد، احتیاج است تا پروانه این پمپ به بخشی طراحی شود که حتی المقدور از مسدود کردن پروانه به دلیل تهنشین کردن ذره های داخل آن پیشگیری شود. بنابراین به طور معمول در این وضعیت تعداد پره های پروانه را کم می کند و یا این که پروانه را نیمه باز طرحریزی می نمایند.

جهت مشاهده محصولات به صفحه اصلی مراجعه کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید