اتصالات, اخبار, لوله

سپتیک تانک پلی اتیلنی چه عملکرد و کاربردهایی دارد؟

سپتیک تانک پلی اتیلنی چیست؟

از سپتیک تانک پلی اتیلنی جهت فیلتراسیون کلیه فاضلاب ها خصوصاً فاضلاب بهداشتی استفاده می شود. سپتیک تانکها سبب کمتر شدن آلودگی در فاضلابها در حدود ۲۵ الی ۳۰ درصد می شوند و به میزان فراوان به کار برده می شوند. واکنش های فیزیکی و بیولوژیکی در واقع اساس ترین رخداد هایی هستند که سبب تصفیه شدن فاضلاب می شود. این رخدادها متشکل از رسوب کردن، شناور شدن و همچنین واکنش های بی هوازی بیلوژیکی است که هریک ازآنها به خودی خود سبب کمتر شدن آلودگی در فاضلاب ها می شوند.

از اولین روشهایی که جهت تصفیه کردن فاضلاب مورد استفاده قرار می گرفته است کاربرد سپتیک تانکها می باشد که قابلیت کمتر کردن آلودگیهای فاضلاب ها را دارد. همچنین کاربرد سپتیک تانک ها جزء یک روش خوب و با صرفه می باشد.

ساختار سپتیک تانکها

از نظر ظاهری آنها یک محفظه پلی اتیلنی هستند، که به وسیله دستکم یک دیواره به ۲ بخش ناهمسان جدا می شوند. در بین این دو قسمت در یکی مواد و املاح درشت رسوب می کنند و در ته محفظه سپتیک تانک باقی می مانند. چربیها و روغنها هم روی سطح سیال شناور می شوند.

سپتیک تانک

عملکرد سپتیک تانکها

میکروارگانیسم هایی که در فاضلاب هستند در حالت بی هوازی قسمتی از مواد آلوده را تجزیه می کنند و سبب کمتر شدن آلودگی در فاضلابهای موجود در سپتیک تانکها می شوند. دیواره ای که مابین قسمت اول و دوم سپتیک تانکها است اجازه گذر مواد رسوب کرده و همچنین چربیهای شناور را به قسمت دوم نمی دهند.
در این شرایط فاضلاب صاف شده داخل سپتیک تانک به قسمت دوم جا به جا می شود و در آخر نیز مواد ته نشین شده و آلودگی ها نیز به وسیله یک لوله به بیرون هدایت می شود و اغلب نیز این مواد به چاه جذبی وارد می شوند.

کاربردهای دیگر سپتیک تانکها

از آنها برای پیش تصفیه، پاکسازی بیهوازی فاضلاب، متعادل کردن و برای پمپاژ فاضلاب هم به کار برده می شود.

قسمت های گوناگون سپتیک تانک

قسمت ورودی فاضلاب: این قسمت از لوله و بافل ورودی تشکیل شده است.

محفظه اولیه در سپتیک تانک: این قسمت فضای زیادی را شامل می شود به طوری که اغلب در حدود ۶۰% الی ۷۰% فضای کل سپتیک تانک را به خود معطوف کرده است.

دیواره مجزا کننده: این قسمت سبب پیشگیری از وارد شدن مواد آلوده به محفظه تصفیه شده می شود.

مخزن صاف سازی: این قسمت در حدود ۳۰% از فضای کل است و در این قسمت نیز فاضلابهای بدون آلودگی جمع می شود.

سیستم تهویه: به وسیله این قسمت گازهایی که به وسیله واکنش های بی هوازی تولید می شوند، که معمولاً متان هستند، می توانند بیرون بروند.

قسمت خروجی فاضلاب: این قسمت از بافل و لوله خروجی تشکیل شده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید