اخبار, دکوراسیون

شیر اطمینان و کاربرد آن

شیر اطمینان

شیر اطمینان

از تجهیزات ویژه ای که یک واحد را درمقابل افزایش ناگهانی فشار ایمن می سازد شیرهای اطمینان هستند. شیرهای اطمینان به عنوان وسیله ای مناسب جهت جلوگیری از ازدیاد فشار ناگهانی در موتورخانه ها ،کارخانه ها و بطور کلی انواع سایتها های صنعتی وبرای انواع سیالات مختلف از قبیل گاز ، بخار، آب ویا هوای فشرده استفاده می گردند.

محدودیت فشار در اینگونه کاربردها معمولا ناشی از فشار قابل تحمل تجهیزات، لوله ها و دستگاه ها و یا محصولات تولیدی و همچنین مسائل مرتبط با حفظ ایمنی افراد می باشد که اصطلاحا به محدوده فشار کارکرد امن(safe operating limits for pressure) و یا SOL/P معروف است. نحوه باز شدن شیرهای اطمینان و مشخصات کاری آنها ارتباط مستقیم با نحوه طراحی قطعات داخلی شیر دارد. در اغلب موارد این طراحی بگونه ای انجام می گیرد که پس از شروع بازشدن شیر اطمینان در اثر ازدیاد فشار، در اثر خاصیت (POP Action) این عمل به سرعت تشدید شده تا زمانی که شیر کاملا باز گردد.

شیر اطمینان

اصطلاحات کاربردی درباره ی شیرهای اطمینان

set point

تنظیم مناسب نقطه عملکرد و باز شدن سفتی ولو ، اولا بدلایل ایمنی و ثانیا به منظور اطمینان از کارکرد شیر با حداقل صدا و همچنین ممانعت از صدمه به شیر ضروری می باشد. این نقطه نباید بیشتر از SOL/P یا (محدوده فشار کارکرد ایمن تجهیزات) باشد و از طرفی تنظیم فشار آزادسازی شیر اطمینان روی فشار کمتر از SOL/P هیچ مزیتی به همراه نخواهد داشت و تنها باعث افزایش احتمالی دفعات باز شدن شیر اطمینان و فرسوده شدن آن خواهد گشت.
میزان تغییرات احتمالی در فشار سیستم به عنوان پارامتر دیگری است که باید در فشار تنظیم شیر اطمینان در نظر گرفته شود تا از باز شدن بی مورد شیر جلوگیری بعمل آید. درصورت نادیده انگاشتن این مورد، شیر اطمینان در بسیاری از موارد در حالت نزدیک به بسته کار خواهد نمود که به این پدیده Simmering گفته می شود. این حالت در نتیجه نزدیک بودن بیش از اندازه فشار سیستم به نقطه تنظیم روی میدهد و علاوه بر  ایجاد سروصدا و مسائل  جانبی، باعث ایجاد صدمه به قسمت های داخلی شیر و درنتیجه نشت دائمی آن خواهد شد.

Over pressure

فشاری است که سفتی ولو  در وضعیت کاملا باز قرار می گیرد و حداکثر ظرفیت تخلیه خود را دارا می باشد. واضح است که این فشار بالاتر از فشار نقطه تنظیم Set pressure می باشد و مقدار آن با توجه به کاربردها و استانداردهای مختلف، متفاوت می باشد. استاندارد  BS 5500 این مقدار اختلاف فشار را درمورد سیستمھای بخار و گاز برابر حداکثر ده درصد فشار تنظیمی شیر اطمینان در نظر می گیرد.

Blowdown

مقدار اختلاف فشار پائین تر از نقطه تنظیم سفتی ولو است که جهت بسته شدن کامل و محکم سفتی ولو پس از باز شدن و سپس برگشت سیستم به فشار عادی مورد احتیاج می باشد. میزان Blowdown نیز طبق استاندارد مذکور حداکثر حدود %۱۰ می باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید