اخبار, دکوراسیون

مبلمان گرد

دکوراسیون

محل قراردادن مناسب مبل گرد

به شکل کلی درباره ی مبلمانهای دایره و نیم دایره مزیت ها و عیب ها گوناگونی مطرح میشود. این که این مبلمان به علت کم تر بودن فضای نشیمنگاه ها از همدیگر، محیطی صمیمانه و گرمتری را به وجود می آورند و یا این که به علت داشتن شکل گرد، محیط پرت و بی استفاده بسیاری را در گوشه های اتاق ایجاد می کنند. ولی با آگاه بودن از این مسئله که در چه محیط ها و با چه دکوراسیونی آنها را استفاده کنیم در سودمندی یا مضر بودن به این مبلمان اثر بسیاری خواهد گذاشت. صددرصد چنانچه همه چیز از جای قرار گرفتن، سبک چیدمان و ولو وسیله هایی که در پیرامون آنها به کار برده می شود به طور مناسبی برگزیده شوند، نه فقط معضلی ایجاد نمی کنند چه بسا که به سبک چیدمان تماما بی همتایی خواهیم رسید.

دکوراسیون

چیدن مبلمان دایره ای در اطراف دیوار منحنی

نخستین و آسان ترین شیوه ای که جهت چیدمان مبلهای دایره و نیم دایره وجود دارد، قراردادن آنها در پهلوی دیوارها و پنجره های منحنی است. این عمل موجب میشود که کل آن دیوار با مبل پوشیده شده و هیچگونه محیط پرتی به وجود نیاید. شما قادرید در این دکوراسیون ۱ مبل نیم دایره بزرگ جهت تمام دیوار مدنظر بگیرید و یا این که از ۱ مبل کوچکتر بهره ببرید و مابقی محیط خالی را با مبلهای تکی پرکنید.

مبل دایره ای در گوشه های سالن

جای دیگری که قادرید جهت چیدن مبل دایره یا نیم دایره خود بهره ببرید در گوشه های سالن است. امکان دارد دربرخورد نخست فکر کنید مبلهای رایج به علت گوشه دار بودن شان آسان تر در گوشه ها چیده می شود، ولی برخی مواقع که با مکان های کوچک رودررو هستید قادر نیستید از مبلمان  متداول بهره ببرید به دلیل اینکه سرانجام ۱ یا ۲ مبل در گوشه ها قرار میگیرند. لذا مناسب تر است در این زمان ها مبلهای نیم دایره را در گوشه قرار داده و روبه روی آنها یک میز گرد بزرگ قرار دهید.

جای دادن مبل گرد درنقطه کانونی

جای دیگری که جهت جای دادن مبل گرد به شما توصیه میکنم، نقطه مرکزی پذیرایی منزلتان است. این نقطه مرکزی قادر است شومینه، تلویزیون، یک پنجره بزرگ و یا هر جزء دیگری باشد. شکل منحنی این نوع مبلمان موجب میشود که همه ی دقت به سوی همان نقطه کانونی جذب شده و نقطه مثبتی در دکوراسیون شما ایجاد شود. جهت ایده هم می شود یک مبل دایره ای را رودرروی نقطه کانونی جای داد و هم می شود ۲مبل نیم دایره را به شکل عمود بر نقطه کانونی چینش کرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید