اتصالات, اخبار, تجهیزات ساختمان, لوله

لوله اسپیرال کاروگیت با استحکام بالا چگونه تولید می شود؟

لوله اسپیرال کاروگیت

لوله های اسپیرال کاروگیتی

در سال های گذشته لوله های PVC و پلی اتیلن تک جداره کاربرد فراوانی داشته اند اما با تولید لوله های کاروگیت این توجه به سمت لوله های کاروگیتی معطوف شد.

لوله های کاروگیتی به دلیل روش تولید و ظاهرشان دارای مقاومت بالایی هستند و همین امر باعث شد به لوله های کاروگیتی بیشتر از لوله های تک جداره پلی اتیلنی روی آورده شود و از رقابت خارج شوند.

در حال حاضر چشم و همچشمی درمیان لوله های کاروگیتی با مقاومت بالا باعث شده است که روش تولید آنها بسیار حائز اهمیت باشد تا به وسیله روش تولید آنها لوله هایی با مقاومت بالاتری را ساخته شود.

لوله اسپیرال کاروگیت

روش تولید لوله های اسپیرال کاروگیتی

  • در روش ساخت لوله های کاروگیت اسپیرال پارامتر دما خیلی حائز اهمیت است و در آن دمای مناسب جهت به وجود آمدن مقاومت بالاتر نیاز می باشد.
  • در مرحله اول، نوع لوله مورد نظر تعیین می شود و بعد از آن مواد اولیه جهت ساخت لوله با هم مخلوط می شوند. میزان ترکیبات لوله نیز مطابق با نوع لوله مورد نظر می باشد.
  • پس از این مرحله دوده ها به مخلوط مواد اولیه افزوده می شود. بعد از آن نیز مرحله اسکتروژن می باشد. در این مرحله هم ترکیبات حاصل شده به محفظه ای به اسم اکسترودر داخل می شوند و سپس به صورت مذاب در می آیند. ذوب شدن مخلوط در دمای زیاد انجام می شود و میزان این دما بر روی مواد پلیمری خیلی تاثیرگذار است.
  • پس از آن نیز موادی که به صورت مذاب در آمده اند  درون قالبهای لوله سرازیر می شوند تا بدین وسیله لوله ها ساخته شوند. کاروگیت با همان کنگره ای کردن روی لوله ها نیز در خلاء و به وسیله قالبهای مدور صورت می گیرد. پس از این مرحله نیز از طریق آب سرد می شوند تا فرم واقعی لوله به وجود آید.
  • لوله های اسپیرال کاروگیتی که از طریق این روش ساخته می شوند دارای مقاومت بالاتری هستند که این امر سبب توجه بیشتر کارفرمایان به این نوع لوله ها می شود.

تاثیر دوده بر روی لوله های اسپیرال کاروگیتی

با توجه به اینکه چه نوع لوله های مورد نظر است پس از مخلوط شدن مواد اولیه، میزان تعیین شده ای دوده به آنها افزوده می شود. تحقیقات صورت گرفته حاکی از آن است که افزودن دوده سبب مقاومت لوله در برابر امواج فرابنفش می شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید