اخبار, پاشنده, لوله

روش کار و استفاده از نوار آبیاری دریپردار

نوار دریپردار

اجزاء نوار آبیاری دریپر دار پلی اتیلن

سیستم روش آبیاری با استفاده از نوار آبیاری دریپر دار پلی اتیلن از روزنه های ورودی آب، لوله زیگزاکی کناری، دریپر تشکیل شده استو در کنار هم به صورت منظم کار می کنند.

روش کار نوار آبیاری دریپر دار پلی اتیلن

عملکرد لوله های دریپردار پلی اتیلن مطابق مطالب زیر می باشد :

 • لوله ای زیگزاکی برای کاهش فشار خروجی آب می باشد. این بدین معنی است که آبی که از منبع با فشار وارد نوار می شود باز این طریق به طور قطره ای به ریشه نفوذ می کند.
 • آب از روزنه های ورودی به درون لوله های زیگزاکی می رود.
 • روزنه های آب نیز مثل یک صافی عمل کرده و از ورود ذرات معلق موجود در آب به داخل لوله زیگزاکی پیشگیری می کنند.
 • هر قطره چکان در نوار آبیاری دریپردار پلی اتیلن به شکل مستقل از دستگاه فیلتر(روزنه های آب) و مجرای پایین آورنده قشار( لوله های زیگزاکی) تشکیل شده است و دلیل فشار ثابت در نوار آبیاری دریپر دار پلی اتیلن همین امر می باشد.

آبیاری کشاورزی

نحوه استفاده صحیح از نوار آبیاری دریپردار پلی اتیلن:

نکات زیر را در زمان استفاده از نوار آبیاری دریپر دار پلی اتیلن باید رعایت شود تا باعث بهبود عملکرد و افزایش طول عمر نوار آبیاری دریپردار پلی اتیلن شود.

 • در هنگام حمل و نقل مراقب باشید نوار آبیاری دریپر دار پلی اتیلن به اشیا تیز و برنده برخورد نکند چرا که موجب پارگی و آسیب به نوار می شود و از طول عمر آن می کاهد.
 • نوار آبیاری دریپر دار پلی اتیلن را در معرض تابش مستقیم نور خورشید و بارندگی قرار ندهید.
 • در جایی نوار آبیاری دریپر دار پلی اتیلن را نگهداری کنید که جوندگان و حشرات به آن آسیبی نرساند.
 • برای نگهداری بهتر از نوار آبیاری دریپردار پلی اتیلن توصیه می شود در عمق ۵ الی ۱۵ سانتیمتر زیر خاک آن ها را نصب کنید.
 • قبل از نصب نوار، خاک مزرعه کاملاً شخم خورده باشد و هیچ سنگ و کلوخی و اشیا تیز نداشته باشد تا هنگام نصب موجب پارگی نوار نشود.
 • نوارها را می توان به دو روش دستی و مکانیزه نصب کرد. در هر روش هنگام نصب مراقب باشید نوار کشیده نشود و با دقت اقدام به نصب نمایید.
 • اگر از روش مکانیزه استفاده می کنید از تجهیزات استاندارد استفاده کنید به طوری که هیچ تماسی با سطوح تیز، برنده و ساینده که موجب پارگی و آسیب نوار می شود، وجود نداشته باشد.
 • اگر از روش دستی استفاده می کنید، در کنار زمین کشاورزی برای کشیدن نوار توسط کارگران قرقره نصب نکنید.
 • در مکان هایی که ورزش باید زیاد است اگر نوار را در سطح زمین نصب می کنید حتما از میخ های پلاستیکی برای ثابت نگهداشتن نوار استفاده کنید. اگر امکان نصب میخ پلاستیکی را نداشتید و یا وزش باد به نحوی بود که با میخ نیز مسئله حل نمی شد، نوار را در زیر خاک در عمق ۵ تا ۱۵ سانتیمتر نصب کنید.
 • اگر در محیطی هستید که تغییرات دمایی در روز و شب بسیاز زیاد است و به عبارتی دمای هوا در روز با شب اختلاف زیادی دارد، حتما نوار را در زیر خاک نصب کنید.
 • اگر در مناطقی زندگی می کنید که امکان بارش برف و تگرگ زیاد است، نوارها را روی زمین پهن نکنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید